Cliff kollar in utsikten från Värnsingarna vid Ulvön.Årets sista båttur.